Zajady u dzieci

Zajady u dzieci mogą powstać z tych samych przyczyn co u osób dorosłych. Często zdarza się jednak, że zajady powstają również z innych przyczyn. Najczęściej jest to nadmierne ślinienie się małych dzieci, drobne urazy w wyniku umieszczania w jamie ustnej różnych przedmiotów i zabawek. Często są to rzeczy brudne i zanieczyszczone różnego rodzaju mikroorganizmami.

Takie zachowania sprzyjają występowaniu zajadów. Zapobieganie zajadom u dziecka to dbanie o jego urozmaiconą i zróżnicowaną dietę, co pozwala zapewnić odpowiednią podaż witamin i mikroelementów.

Należy w miarę możliwości pilnować co dziecko wkłada do ust, a także często przecierać usta zwilżoną ściereczką. Ważne jest by regularnie dokonywać prostych zabiegów higienicznych – takich jak mycie rąk, twarzy, delikatne szczotkowanie mleczaków, płukanie jamy ustnej przegotowaną wodą. Jeśli zajady się pojawią, można nawilżać usta dziecka.